หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบมือผลักแบบประหยัดพื้นที่

เหมาะสมหรับการจัดเก็บเพื่อประหยัดพื้นที่ เป็นแบบมือผลัก จำนวนตู้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะวาง ขนาดของตู้โดยปกติ สามารถต่อเป็นช่วงได้ Read more

PKP

0 ฿ หยิบใส่ตะกร้า